O Kancelarii

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych.

 

Wartości, które wyznaczają etos naszej pracy to jakość, wiedza i rzetelności. W realizacji powierzonych nam zadań jesteśmy konsekwentni i skrupulatni. Każdą sprawę poddajemy szczegółowej analizie, tak by podjęte działania były optymalne. To pozwala nam efektywnie osiągać zamierzone cele. Dbamy również o jakość relacji z Klientami, mając świadomość, że wzajemna otwartość pozwala na lepsze zrozumienie sprawy. Jesteśmy dyskretni, wnikliwie słuchamy i dochowujemy tajemnicy powierzonych nam informacji. Przykładamy wielką wagę do postępowania w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej radcy prawnego.

 

Zapraszamy do współpracy.

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych,
 • współwłasność,
 • dochodzenie roszczeń,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • służebność przesyłu,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • negocjacje pracownicze,
 • układy zbiorowe,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo administracyjne

 • uzyskiwanie koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego,
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji,
 • zamówienia publiczne,
 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.
   

Prawo karne

 • pełnienie funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania oraz dalsze postępowanie sądowego),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.

Dane osobowe

 • ​audyt prawny procedur ochrony danych osobowych,
 • sporządzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów o przekazanie praw autorskich,
 • kompleksowe wdrożenie RODO,
 • wszechstronne ​doradztwo i reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Prawo podatkowe

 • reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami w sprawach podatkowych,
 • opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego,
 • prawna analiza korespondencji z urzędami skarbowymi,
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego.

Wynagrodzenie

Współpraca z Kancelarią przebiega w oparciu o umowy o stałą obsługę prawną i w ramach jednorazowych zleceń.

 

Stała obsługa jest świadczona głównie na rzecz Klientów biznesowych. W jej ramach Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie prawne bieżącej działalności gospodarczej Klienta, na które składa się doradztwo prawne, opracowywanie i opiniowanie pism, umów i innych dokumentów, udział w mediacjach prawnych i reprezentowanie w sporach przed sądami.

 

Klientom indywidualnym zapewniamy wsparcie w ramach jednorazowych zleceń. Udzielamy porad prawnych, wydajemy opinie prawne, prowadzimy sprawy przed sądami.

 

W zależności od sprawy stosujemy następujące modele rozliczeń:

 • rozliczenie godzinowe, stanowiące iloraz przepracowanych w sprawie godzin i ustalonej stawki godzinowej,
 • rozliczenie ryczałtowe, będące ustaloną z góry kwotą honorarium za określony zakres czynności,
 • rozliczenie "za sukces" - ustalony odsetek uzyskanej dla Klienta kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.

 

Zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

ul. Prawna 1, 01-400 Warszawa

 

tel. 500 001 001
e-mail: sekretariat@nazwakancelarii.pl